PHU Elektra s.r.o.

Zborov nad Bystricou 644, 023 03 Zborov nad Bystricou, skSlowakei
+421 902 493784
info@phuelektra.com
www.phuelektra.com